Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Cultuurhistorie

Bewoningsgeschiedenis

Rondom 3400 V.c. kende het gebied haar eerste bewoning, dit was de trechterbekercultuur. Deze cultuur ging in 2900vc over in de enkelgrafcultuur en in 1800vc in de Elpcultuur. Tussen 1100vc en 500nc bewoonden de Niederheinische grabhugelkultur en Chamavi het gebied. In de jaren voor 500nc kende het gebied een lage bewoningsdichtheid, na 500nc nam dit toe. Met de stichting van het Bisdom van Munster en het Hertogdom van Gelre werd het gebied een grensregio tussen twee ontwikkelde machten. De eerste nederzettingen ontwikkelde zich en het gebied kreeg meer inwoners. Tot 1815 heeft het gebied wisselend bij het hertogdom van Gelre en het Bisdom van Muster gehoord. Vanaf 1815 vormde de grens tussen Nederland en Duitsland zich zoals we deze nu kennen en hoort het gebied bij het Koningrijk der Nederlanden 2).

Historische bouwkunde

Mallumsche molen: watermolen langs de berkel uit 1424 

Oude Mattheüskerk: Kerk in Eibergen uit 15de eeuw

Wederopbouw boerderijen: boerderijen rondom Rekke uit 1950

Landgoed Lankheet: Landgoed langs de Buurser beek uit de 14de eeuw

Historische boerderijen

In het gebied staan diverse historische boerderijen. De historische boerderijen concentreren zich rondom de Huppelse es, het gebied dat al het langst wordt gebruikt als landbouwgrond. De boerderijen in dit gebied zijn hallenhuisboerderijen, waarbij de variant T-boerderij overheerst en kenmerkend is voor het gebied.

Historische T-boerderij op Hupelse es
Toponiemen

Het gebied kent verschillende soorten toponiemen. De meeste toponiemen in het gebied verwijzen naar de positie van de plek in het landschap. Zoals Lo (open plek in het bos), bergen (hoge plek) of Haar (droge plek). Ook zijn er toponiemen die verwijzen naar verschijningsvormen zoals de Berkel (helder) = helder water of rekken, rechte wegen. 

Haarlo = Droge grond op een open plek in het bos

Eibergen = hoge plek in het landschap met Eiken

Rekken (rekke) = rechte weg

Mallum = 1188 curtis Mallande. Germaans mapla: volksvergadering

Neede = Laag gelegen land

Holterhoek = opgaand bos op afgelegen plek

De Berkel =  gedacht wordt aan Proto-Indoeuropese oorsprong glanzend, wit, in dit geval mogelijk ‘helder’. Op deze oorsprong is ook de boomnaam berk gebaseerd.1)

Bronnen

1) Volkoomen. (z.d.). Plaatsnamen en hun betekenis. Geraadpleegd op 23 september 2021, van http://www.volkoomen.nl/Plaatsnamen%20en%20hun%20betekenis.htm

2) Wolters-Noordhoff Atlas productions. (2007). De Bosatlas van Nederland (1ste ed.). Wolters-Noordhoff.

Lees verder

1. Landschap ecologie

2. Landschap biografie

3. Stamboom van het landschap