Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

landschapstructuren

Op de landschapsstructuur kaart is te zien dat er 3 duidelijk te onderscheiden deelgebieden zijn binnen het projectgebied.

Landschapsstructuurkaart

1. Bos- en heide ontginningen: Dit type landschap heeft een gesloten karakter. De droge bossen bestaan veelal uit naaldbomen en worden afgewisseld met heidevelden. Sporadisch zijn er kavels met een agrarisch gebruik.

2. Kampontginningen met plaatselijke essen: Dit is een divers landschap dat wordt gekenmerkt door een lichtglooiend landschap met plaatselijk essen. Verschillende bosjes en houtwallen zorgen voor het typische coulissenlandschap. Diverse woonkernen hebben zich kunnen vormen in dit gebied. Veelal zijn deze woonkernen gericht op de rivier de Berkel. De gekanaliseerde Berkel doorsnijd dit gebied.

3. Veenontginningen worden gekenmerkt door een open en grootschalig landschap. De veenontginningen zijn op een rationele manier verkaveld. Deze verkavelingen komen voort uit de historische linten tussen Eibergen en Groenlo. Dit ontginningsgebied is pas rond 1880 in ontwikkeling gekomen.

Lees verder

1. Landschap ecologie

2. Landschap biografie

3. Stamboom van het landschap