Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Methodiek

Voor het onderzoek dat is gedaan over het DNA van de Berkel is de methode ‘Het landschaps DNA’ gebruikt. Daarbij is de drieledige benadering van ruimtelijk, temporeel en semantiek leidend. Deze thema’s komen in de onderstaande drie analyses aan bod: 

  1. Landschapsecologie: Betekenis van ruimtelijke elementen (ruimtelijk)
  2. Landschapsbiografie: Betekenis van perioden en ontwikkelingen (temporeel)
  3. Stamboom van het landschap: Ontwikkeling van ruimtelijke elementen (semantiek)
Onderzoeksmethode in de websitestructuur

De drieledige benadering van deze analyse is in de structuur van de website zo helder mogelijk weergegeven. De verticale structuur van de website (homepagina, naar beneden scrollen) wordt gebruikt voor de landschapsecologie, de ruimtelijke duiding van het gebied. De horizontale structuur (menubalk) wordt gebruikt voor de temporele benadering, op basis van verschillende thema’s (van links naar rechts, landbouw, waterbeheer en nijverheid en recreatie). Tot slot komt in de verticale structuur de semantische benadering aanbod, de stamboom, als conclusie van de ecologie en biografie. 

1. Landschapsecologie

In de landschapsecologie worden de betekenis van de ruimtelijke elementen in het landschap beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van 9 thema’s. Deze thema’s zijn gekozen op basis van relevantie voor het gebied De Berkel.  

LandschapsecologieEindproductenWerkwijze
KlimaatBeschrijving van klimatologische ontwikkeling en situatie in het gebied met grafieken. Maatschappelijke analyses over verdroging en extreme neerslagVerzamelen van literatuuronderzoek over klimaatontwikkeling, en maatschappelijke thema’s die gekoppeld zijn aan klimatologische ontwikkelingen zoals verdroging en extreme neerslag. Bronnen zijn het KNMI en de klimaatatlas. 
BodemBeschrijving van geologische formaties aan de hand van doorsneden. Bodemkaart met beschrijving van verschillende bodemsoortenVanuit gis worden bodemkaarten gemaakt door middel van de bodemkaart van Nederland 1:50.000 uit 2018. Op basis van literatuuronderzoek worden bevindingen in de kaart beschreven en verklaart. Via dinoloket word de doorsnede gemaakt met de geologische formaties
GeomorfologieGeomorfologische kaart met beschrijving van verschillende ontstaansgeschiedenissen, reeks van paleografische kaarten om het recente ontstaan in beeld te laten zienVanuit gis worden kaarten gemaakt van de geomorfologische kaart 2019 en Paleogeografische kaart voor het gebied. Op basis van literatuuronderzoek bij bijvoorbeeld de WUR worden bevindingen in de kaart beschreven en verklaart. 
WaterOmschrijvende systeem analyse van de Berkel met gis kaart van het watersysteem. Met openbare gis data van het waterschap Rijn en IJssel word de Watersysteemkaart gemaakt van de Berkel . Door literatuurstudie word het systeem verder beschreven.
LandgebruikKaart met verschillend landgebruik, beschrijving van de verschillende soorten landgebruikVanuit gis wordt een kaart gemaakt waarin de verschillende soorten landgebruik staan, de legenda wordt vervolgens beschreven in tekst en beeld. 
Flora en fauna Beschrijving van verschillende soorten flora en fauna per deelgebiedMet behulp van Symbiosys, waarnemingen.nl en literatuuronderzoek wordt gereconstrueerd welke flora en fauna in het gebied aanwezig was, welke flora en fauna er nu aanwezig is en wat de potentiele natuurlijke vegetatie is.
CultuurhistorieBeschrijving van bewoningsgeschiedenis met tijdlijn, beschrijven van historisch bouwkundige elementen in het landschap en beschrijving van toponiemenVanuit literatuuronderzoek en kaartstudies zijn conclusies getrokken over
de bewoningsgeschiedenis. Door middel van literatuuronderzoek is informatie verzameld over toponiemen en historische bouwkunde.
LandschapstructuurLandschapstructuurkaartHet resultaat van alle thema’s wordt samengebracht tot een landschapsstructuurkaart. Op basis van bevindingen uit bovenstaande thema’s worden onderscheid gemaakt in 3 deelgebieden.
boven en ondergrondLandschapsdoorsnedeVanuit dinoloket wordt een formatiedoorsnede opgevraagd, de doorsnede wordt vergeleken met de topografische kaart om zo de samenhang tussen boven en ondergrond te onderzoeken 
2. Landschapsbiografie 

De landschapsbiografie is de temporele benadering van de ‘Landschap DNA analyse’. Op basis van verschillende, voor het gebied kenmerkende thema’s, wordt de factor tijd geanalyseerd. Resultaten zijn het benoemen van verschillende kantelmomenten en tijdlijnen.  

LandschapsbiografieEindproductenWerkwijze
LandbouwBeschrijving van kantelmomenten en belangrijke periodes in de landbouw met tijdlijn Literatuuronderzoek wordt gedaan over landbouw in relatie tot de Berkel 
WaterbeheerBeschrijving van kantelmomenten en belangrijke periodes in het waterbeheer met tijdlijnLiteratuuronderzoek wordt gedaan over waterbeheer in relatie tot de Berkel, waterschap wordt hiervoor benaderd. 
Nijverheid en recreatie Beschrijving van kantelmomenten en belangrijke periodes in de nijverheid en recreatie met tijdlijnLiteratuuronderzoek wordt gedaan over nijverheid en recreatie in relatie tot de Berkel
3. Stamboom van het landschap 

In de laatste analyse stap worden de resultaten van de landschapsecologie en de landschapsbiografie samengevoegd tot de stamboom van het landschap. Van de ruimtelijke elementen wordt benoemd via welke tijdspad ze zijn ontstaan (semantiek). De analyse resulteert in een samenvattende tijdlijn waarin kantelmomenten zijn beschreven en verschillende stamboomschema’s waar de ontwikkeling van de verschijningsvormen in het landschap zichtbaar worden.

Stamboom van het landschapEindproductenWerkwijze
Kantelmomenten en tijdlijnTotale tijdlijn van 3 verschillende thema’s vanuit de landschapsbiografie. Verklaring van 4 kantelmomenten voortkomend uit de tijdlijn.Samenbrengen van de verschillende tijnlijnen tot een overzicht, kantelmomenten tekenen in de tijdlijnen en verklaren doormiddel van informatie uit de landschapsecologie en landschapsbiografie.
Stamboom4 verschillende stamboomschema’s die de ontwikkeling van de verschillende verschijningsvormen laat zien in de tijd. Verklaring van deze ontwikkelingen Reconstrueren van verschillende verschijningsvormen van het landschap doormiddel van informatie uit de landschapsecologie en landschapsbiografie.

Lees verder

  1. Landschap ecologie

2. Landschap biografie

3. Stamboom van het landschap