Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Nijverheid en recreatie

<1800 Nijverheid voor de industriële revolutie

Het gebied kent al eeuwen lang verschillende vormen van nijverheid. Deze vormen van nijverheid waren sterk gekoppeld aan de rivier de Berkel. Door de ontwikkelingen van het Bisdom van Muster en het Hertogdom van Gelder kon de nijverheid op deze handelsroute zich ontwikkelen. Rond 1850 bereikte de handel op de Berkel het hoogtepunt. Vanaf deze tijd haalden moderne technieken die volgden uit de industriële revolutie de handel op de Berkel in.

1800-1930 Introductie van industrie

Vanaf 1800 begon de industriële revolutie. In het gebied rondom Eibergen was het voornamelijk de textiel industrie die zijn stempel drukte op de omgeving.

Vanaf 1800 begon de industriële revolutie. In het gebied rondom Eibergen was het voornamelijk de textiel industrie die zijn stempel drukte op de omgeving. Verschillende fabrieken zoals de toomblekerij en de Kastanjefabriek vestigde zich tussen 1830 en 1850. De stoomblekerij en de Kastanjefabriek waren de grootste textielfabrieken in de regio. De fabrieken trokken honderden arbeiders richting de omgeving van Eibergen 1) 2).

Naast de fabrieken kreeg ook de infrastructuur een impuls in deze periode. Het wegennet werd uitgebreid en gemoderniseerd. Ook werd de regio in 1884 aangesloten op het spoornetwerk, met de spoorlijn Neede-Winterswijk. Hierdoor nam de handel over water (de Berkel) sterk af.

Historische kring Eibergen. (2018, January 14). Kastanjefabriek Eibergen [Foto]. https://www.historischekringeibergen.nl/kastanjefabriek-eibergen/
1930-1970 Industrie verdwijnt

Vanaf 1930 kwam de industrie langzaam in verval. Dit kwam mede door de grote crisis in de jaren 30 met de daaropvolgende tweede wereldoorlog en de verdere globalisering die daar op volgde. Tot de jaren 70 waren er nog kleine fabrieken in de omgeving. De stoomblekerij in Eibergen heeft in afgeslankte vorm zelfs tot 2001 haar deuren open kunnen houden.  

Vanaf 1937 vervulde de spoorlijn geen functie meer voor personenvervoer. Tot 1975 blijft de spoorlijn behouden ten behoeve van goederenvervoer. Met de afname van industrie in het gebied verviel de noodzaak voor goederenvervoer ook. 3) 

1970 > Recreatie

Vanaf de jaren 60 en 70 begon in Nederland het toerisme. De Achterhoek is een regio in Nederland die altijd al een aantrekkingskracht heeft gehad op toeristen. In de afgelopen 40 jaar zijn verschillende ingrepen gedaan om de toenemende vraag voor recreatie te beantwoorden. Zo zijn oude fabrieken omgevormd tot hotels, zoals de Kastanjefabriek. Ook is het oude spoornetwerk tussen Neede en Winterswijk in 2009 omgevormd tot recreatief fietspad. 4)

Bronnen

1) Historische kring Eibergen. (2017, 9 mei). Stoomblekerij Eibergen. Geraadpleegd op 10 november 2021, van https://www.historischekringeibergen.nl/stoomblekerij-eibergen/

2) Historische Kring Eibergen. (2018, 2 januari). Kastanjefabriek Eibergen. Geraadpleegd op 10 november 2021, van https://www.historischekringeibergen.nl/kastanjefabriek-eibergen/

3) Wikipedia-bijdragers. (2021, 25 juni). Spoorlijn Winterswijk – Neede. Wikipedia. Geraadpleegd op 10 november 2021, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Winterswijk_-_Neede

4) Kastanjefabriek. (z.d.). Kastanjefabriek. Geraadpleegd op 10 november 2021, van https://kastanjefabriek.nl/over-ons-hotel/

Lees verder

1. Landschap ecologie

2. Landschap biografie

3. Stamboom van het landschap